Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

De bank voor financiering van je startup

Zoals reeds is uitgelegd op de pagina over vreemd vermogen investeert de bank niet in je startup in ruil voor een deel van de aandelen van je bedrijf maar de bank leent je geld. De bank krijgt een vergoeding voor het uitlenen van het geld in de vorm van rente. Het vak van de bankier is in principe geld bewaren voor klanten (voor bijvoorbeeld 3% rente) en geld uit te lenen aan andere klanten (tegen bijvoorbeeld 5% rente). Het verschil is voor de bank. Ook hier geldt de gouden regel: hoe meer risico hoe hoger de rente.

Geld lenen van de bank voor je startup?

De grootte van bancaire leningen aan bedrijven varieert stevig. Van 10.000 Euro aan een eenmanszaak tot en met tientallen tot honderden miljoen Euro's aan grote multinationals. Wanneer een bankier een onderneming beoordeelt voor een kredietaanvraag wordt niet alleen naar de getallen gekeken maar ook naar de ondernemer en zijn onderneming. Wat is het verleden van beide en hoe hebben ze het gedaan? Dat geeft de bank houvast maar levert ook vaak wrijving op. Immers, een ondernemer is vaak een onverbeterlijke optimist die vast en zeker gelooft dat zijn plannen in de toekomst een succes worden. Maar als de bankier met elke optimist in zee zou gaan zou het snel slecht aflopen met de bank. Een ondernemer kan erg veel geld verdienen als het goed gaat met zijn onderneming maar daar hoort ook veel risico bij (bijvoorbeeld een faillissement). Toch verschillen banken in het risico dat ze aan durven gaan met ondernemers. Voor een ondernemer kan het daarom erg nuttig zijn om voor een lening diverse benken met elkaar te vergelijken.

De bank, daarentegen, kan niet meer dan een aantal procenten verdienen op het uitgeleende geld en daar hoort weer een beperkt risico bij. Immers, wanneer de onderneming, waar het geld aan is uitgeleend, failliet gaat is het verlies voor de bank 100%. Daar moet dan een flink aantal leningen met 5% winst tegenover staan.

Vanwege dit principe vraag de bank altijd naar een onderpand wanneer je met je bedrijf om een lening vraagt. Dit onderpand bestaat vaak uit onroerend goed, oftewel je huis. Wanneer je een serieus bedrag wilt lenen om bijvoorbeeld een winkel te beginnen zal de bank ook om een businessplan vragen. Je winkel zal dan gefinancierd kunnen worden op basis van een gezond businessplan en een hypotheek op je huis. Als je al een hypotheek hebt kan bij een kleiner bedrag de overwaarde van je huis als onderpand dienen.

Behalve naar je verleden wordt er ook naar de solvabiliteit gekeken. Dit is de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Anders gezegd: de solvabiliteit is het verschil tussen alle bezittingen en alle schulden en verplichtingen van een onderneming (of jijzelf). Het bepalen van de solvabiliteit van een onderneming vereist de nodige financiële kennis maar ruwweg geldt dat wanneer het deel eigen vermogen lager wordt dan 30% het bedrijf in de gevarenzone terecht komt.

Het is bekend dat de kans dat een bedrijf gaat omvallen exponentieel toeneemt wanneer de solvabiliteit afneemt. Dat is ook wel voor te stellen. Als een bedrijf zonder eigen vermogen net kans ziet om iedere keer de salarissen, rekeningen, rente en aflossingen te betalen op basis van wat er verdient wordt is er geen buffer. Wanneer het een keer tegenvalt (even wat minder omzet of de klant betaalt niet zo snel) komt het bedrijf in dat geval dus direct in de problemen. Daarom is de solvabiliteit een hele belangrijke parameter waar een financier de kredietaanvraag op beoordeelt. Hieraan wordt de veerkracht van de onderneming afgelezen.