Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Bedrijfsfinanciering begint met vertrouwen

Op de introductie over bedrijfsfinanciering hebben we de verschillende soorten financiers geintroduceerd. Waarin verschillen deze partijen en waardoor worden jouw kansen bepaald? Het sleutelwoord in de financiële wereld is risico. In de financiële wereld is een hoog risico gekoppeld aan veel winst en weinig risico aan weinig winst. Dit basisprincipe is leidend bij alle investeringsbeslissingen. Dus financiers die meer willen verdienen zullen bereid zijn meer risico te lopen maar proberen dit risico natuurlijk wel zoveel mogelijk te beperken. Lees meer over dit principe op de pagina over beleggen zonder risico. Bedrijfsfinanciering begint met vertrouwen. Partijen die financiering leveren, of dat nou banken, investeringsmaatschappijen, vermogende particulieren of subsidieverstrekkers zijn, willen altijd zo precies mogelijk weten waar hun geld blijft en wat ermee gaat gebeuren. Ze zijn bereid een zeker risicio te lopen maar willen ook vertrouwen dat ze niet teveel risico lopen en dat het goed komt. Daarom wordt er voor de financiering van een uitvindingen of goede business ideeën vaak een startup opgericht. De startup is in eerste plaats bedoeld om de uitvinding verder te ontwikkelen.

Het doel van een dergelijke startup is niet het verschaffen van arbeid aan duizenden werknemers. Heel vaak heeft een startup in de eerste periode na de oprichting zelfs geen personeel. Daar kan het uiteindelijk wel toe leiden maar in eerste instantie gaat het er om het project vorm te geven in een beheersbaar geheel. Op basis van het soort project of bedrijf, de levensfase ervan en de hoeveelheid geld die je zoekt kun je bepalen welke geldverstrekker het beste daarbij past en het meest voor de hand ligt. Bedenk daarbij vooral dat jij de enige bent die in staat is om geld aan te trekken. Immers, financiering vinden is een kwestie van vertrouwen in de ondernemer zelf en dat vertrouwen moet zorgvuldig worden opgebouwd. Daar is meer tijd voor nodig dan een gesprekje van 10 minuten.

Bedrijfsfinanciering aantrekken begint met vertrouwen winnen

Wantrouw daarom altijd tussenpersonen en adviseurs die beweren financiering voor je te kunnen "regelen". Wel kunnen adviseurs natuurlijk helpen met de voorbereiding op gesprekken en het selecteren van partijen die mogelijk financiering kunnen verstrekken. Maar de daadwerkelijke gesprekken met een financier voer je altijd zelf. Betaal ook nooit vooraf geld aan investeerders of tussenpersonen. Financiering betekent ergens geld in steken en niet er vooraf uittrekken. Bereid je daarom goed voor met een goed plan en een goede elevator pitch en verdiep je ook goed in de partijen die je gaat benaderen. Wie zijn het, wat voor soort investeringen zoeken ze en van welke omvang? Vraag zo mogelijk referenties, want heeft die persoon inderdaad wel de ervaring en het nodige kapitaal beschikbaar? Met een gezond wantrouwen voorkom je dat je met de verkeerde partij in zee gaat. Op een volgende pagina gaan we verder in op de indeling van de kapitaalmarkt.