Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Wat is Private Equity?

Wat is private equity wanneer het over bedrijfsfinanciering gaat? Private equity is de algemene term die gebruikt wordt voor risicodragend kapitaal in de vorm van aandelen of actief vermogen in niet-beursgenoteerde bedrijven. Private Equity betekent letterlijk privaat geld en we kennen er ruwweg een tweetal soorten van. Private Equity kan afkomstig zijn van een participatiemaatschappij (ook wel investeringsmaatschappij genoemd). Dit is een bedrijf dat geld van derden investeerd in bedrijven in ruil voor aandelen. Wanneer de private equity afkomstig is van een vermogende (ex)ondernemer spreken we meestal van business angels. Naast de partijen die het kapitaal verstrekken zijn er ook nog verschillende termen voor het geinvesteerde kapitaal. We spreken van durfkapitaal wanneer het gaat om kapitaal wat door een participatiemaatschappij in een jong, snelgroeiend bedrijf wordt geinvesteerd. Durfkapitaal wordt in het Engels Venture Capital (VC) genoemd. Daarnaast kennen we nog het typische Seed Capital wat ook wel aanloopkapitaal of zaaikapitaal wordt genoemd. Dit gaat vooral om kapitaal om in heel hele vroege fase daadwerkelijk tot een startup te kunnen komen. Met seed capital wordt onderzoek en ontwikkeling gefinancierd om een uitvinding verder te brengen en te bewijzen dat het concept klopt. Er zijn participatiemaatschappijen die ook seed capital verstrekken. De hier genoemde vormen van bedrijfsfinanciering voor je startup wordt ook wel met de term risicokapitaal aangeduid.

Private Equity op zoek naar een mooi rendement

Het doel van de investeringen van private equity partijen is om binnen een bepaalde periode een hoge return on investement te realiseren. Aangezien dit soort investeringen met een hoog risico gepaard gaan is het van het grootste belang dat de investerende partij nauw samenwerkt met het management van de onderneming. Het gaat bij deze investeringen meestal niet om een paar procent van de aandelen maar om een grote minderheid of ook wel een meerderheid in een bedrijf waarbij de rest van de aandelen in handen is van het management. De investeerders werken nauw samen met het management over een termijn van meerdere jaren. Vaak wordt er ook een manager ingebracht vanuit de investerende partij. Het gaat er vooral om op de middellange of langer termijn waarde te creëren. De meeste private equity partijen zijn ergens in gespecialiseerd en het is dus zaak om niet aan te kloppen bij een partij waarvan je op voorhand al kunt weten dat ze niet geïnteresseerd zullen zijn in jouw verhaal. Ook hier heb je dus het nodige huiswerk te doen. Er is dus onderscheid te maken in private equity partijen die gespecialiseerd zijn in de hoeveelheid kapitaal die ze investeren en het soort bedrijven waar ze in investeren. Ook komt het voor dat ze alleen in een bepaalde regio investeren en wel die regio waar hun professionele netwerk zit en ze veel bedrijven kennen.

Private Equity, hedge fondsen en het grote publiek

Private Equity en participatiemaatschappijen worden in de pers vaak verward met hedge fondsen. Dit zijn partijen die (delen van) een bedrijf kopen, onrendabele delen verkopen, de rest herstructureren en weer verkopen met winst. Met dit soort van activiteiten heeft private equity bij het grote publiek de laatste jaren een negatieve lading gekregen (ze worden agressieve fondsen en sprinkhanen genoemd). Hedge funds nemen, al dan niet met geleend geld, een paar procent in een beursgenoteerd bedrijf en speculeren op een koersstijging. Als dan het rendement uitblijft proberen ze het beleid te beinvloeden. Het is ten onrechte dat er ook zo naar gewone participatiemaatschappijen gekeken wordt. Deze investeren graag in jonge, snel groeiende, niet-beursgenoteerder bedrijven waarbij de focus ligt op de middellange of lange termijn. Natuurlijk wordt er ook kritisch naar de kosten gekeken en worden activiteiten die niet tot de focus van het bedrijf behoren soms afgestoten maar het is duidelijk dat met het alleen maar uitkleden van een bedrijf op termijn geen waarde kan worden gecreëerd. Hedge fondsen richten zich op een beursgenoteerd bedrijf dat door een zwalkende strategie en een lage aandelenkoers kwetsbaar is geworden.

Bekend geworden is het verhaal van The Children Investement Fund (TCI) dat een klein deel van de aandelen van ABN AMRO in bezit had. Toen de bank reeds jarenlang had beloofd om meer rendement voor zijn aandeelhouders te zullen realiseren maar dat steeds maar niet echt lukte, heeft de TCI de knuppel in het hoenderhok gegooid en met succes voorgesteld aan de rest van de aandeelhouders om de bank maar in delen te gaan verkopen. Dat was het begin van het einde van ABN AMRO. Door dit soort van activiteiten heeft private equity een negatieve klank gekregen. In de praktijk financieren de participatiemaatschappijen een belangrijk deel van de innovaties die in Nederland en de rest van de wereld op de markt worden gebracht maar deze activiteiten blijven voor het grote publiek grotendeels onzichtbaar. Wel is het zo dat ook de participatiemaatschappijen voorzichtiger zijn geworden en dat daardoor de meer agressieve fondsen een manier vormen voor bedrijven om nog wel investeerders te kunnen aantrekken. Het management van het bedrijf ziet zich dan genoodzaakt geld aan te trekken van een partij die wel bereid en van plan is om veel risico te lopen met de onderneming. Met alle gevolgen van dien.