Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Business Angels voor de financiering van je startup

Business Angels (ook wel informal investors genoemd) zijn een belangrijke bron voor de financiering van risicovolle ideeën en startups. Juist in de fase van de ontwikkeling van een idee waarin banken en andere partijen niet bereid zijn om kapitaal te verstrekken vanwege het hoge risico is dit een groep ondernemers die daartoe wel bereid is. De klassieke business angel is een een succesvolle ondernemer die (veel) geld heeft verdiend met de verkoop van zijn onderneming. Meestal is hij die onderneming ook zelf begonnen. Hij heeft niet alleen geld maar ook kennis van een bepaald branche en een netwerk met belangrijke contacten. In Nederland moeten er enkele honderden actief zijn maar hun aantal is moeilijk te schatten omdat zij vaak op de achtergrond werken. Ze worden meestal ook geen zichtbaar directielid van de onderneming waarin ze investeren maar vervullen een rol als coach, commissaris of adviseur.

Doorgaans zijn business angels wat ouder, soms zelfs gepensioneerden die nog actief willen blijven. Immers, ze hebben al een succesverhaal afgerond. Er zijn verschillende redenen waarom ze investeren in jouw idee. Ten eerste zijn ze natuurlijk geïnteresseerd in het rendement op hun risicovolle investering.

Maar misschien nog wel belangrijker is voor hen de betrokkenheid bij een nieuwe onderneming en de spanning en het plezier dat dit oplevert. Ze willen dan ook niet te ver weg van jouw bedrijf zitten om snel te kunnen schakelen. Een vorm van hobbyisme dus. Het zijn vaak gedreven mensen die hun kennis en ervaring willen delen met de jonge ondernemer. Daarom is het in dit geval met name belangrijk dat zowel de ondernemer als de angel erachter zien te komen of ze ook op het persoonlijke vlak wel bij elkaar passen. Wederzijds vertrouwen is ook hier cruciaal en dat ontstaat alleen na vele gesprekken en dus de nodige tijd.

Het is niet ongebruikelijk dat een angel investeert in een klein bedrijfje zonder omzet waar maar één persoon werkzaam is. De Angel verwacht dan dat dit bedrijfje snel, binnen een aantal jaren echt heel groot kan worden met een nieuw product in een nieuwe markt zonder al te veel concurrenten. De Angel maakt die inschatting op basis van zijn ervaring en kennis van deze specifieke markt.

Business Angels investeren met cash en inkind

Het bedrag dat ze willen investeren varieert van enkele duizenden- tot enkele tonnen Euro's. Uitschieters naar boven komen natuurlijk voor. Het hangt er ook van af wat de huidige situatie is van de Angel. Soms zijn het nog actieve ondernemers die directeur zijn van een succesvolle onderneming uit jouw regio. De reden voor hen om te investeren is dan vaak de kans om toegang te krijgen tot een nieuwe markt wat verhoging van de omzet betekent als het idee een succes wordt. Bedenk dat investeren in zo'n geval niet alleen cash hoeft te betekenen. De angel kan zijn personeel jouw idee laten helpen ontwikkelen waarbij denkkracht, vergaderruimtes, de werkplaats of het laboratorium tot je beschikking staan. De angel kan ook helpen om subsidie- en kredietaanvragen gehonoreerd te krijgen. Hij is immers een bekende en succesvolle ondernemer. Door zijn naam te verbinden aan jouw idee en met je op stap te gaan kan hij anderen over de streep trekken om ook in jouw verhaal te gaan geloven. Hoewel het geen cash is kan dat alles erg waardevol zijn en je een stuk verder brengen.

Business Angels zijn voor jonge, risicovolle starters een zeer interessante bron van private equity. Maar natuurlijk verwacht de angel voor zijn inspanningen en het gelopen risico natuurlijk wel wat terug. Dit kan zijn in de vorm van rente, een dividenduitkering of omdat hij een factuur stuurt voor de geleverde inspanning. Op een gegeven moment zullen jullie weer afscheid van elkaar willen nemen, de exit. Het ideaal daarbij is natuurlijk een beursintroductie hoewel het huidige klimaat dat niet erg waarschijnlijk maakt. Ook kan het hele bedrijf verkocht worden aan een andere partij waarbij jij en de Angel kunnen cashen.