Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Veilig investeren: een investeerder wil zekerheid

Ook voor investeerders die een behoorlijk risico lopen geldt dat bedrijfsfinanciering met vertrouwen begint. Veilig investeren bestaat niet maar investeerders bouwen wel graag zoveel mogelijk zekerheden in. Een project in de vorm van een startup geeft overzicht. Er wordt daarom voor de verdere ontwikkeling van een uitvinding of een goed idee vaak voor een startup gekozen in de vorm van een besloten vennootschap (BV). Voor investeerders die zorgen voor de financiering zal dit vaak ook één van de logische eisen zijn. Het doel van een dergelijke startup is niet direct het verschaffen van arbeid aan zoveel mogelijk werknemers. Heel vaak heeft een zogenaamde ontwikkel BV in de eerste periode na de oprichting zelfs geen personeel. Daar kan het uiteindelijk natuurlijk wel toe leiden maar in eerste instantie gaat er om het project vorm te geven in een beheersbaar geheel wat zoveel mogelijk zekerheid geeft voor alle betrokkenen maar vooral voor de investeerders.

veilig investeren begint met een BV

Een BV heeft iemand die je kunt aanspreken (directeur of CEO), een adres en een bankrekeningnummer. De leden van het team zijn dan geen loslopende particulieren meer, maar zijn meestal formeel met elkaar verbonden als aandeelhouder van de BV. Hiermee hebben ze een belang en een verplichting en zullen ze zich niet zo maar meer kunnen terugtrekken uit het project of het geïnvesteerde geld spenderen aan bijvoorbeeld een mooie auto. En ook niet onbelangrijk: als de BV het goed heeft gedaan en veel meer waard is geworden kan het in z'n geheel door de investeerders worden doorverkocht. Dan hoeven er geen afzonderlijke deals met alle betrokken personen worden gesloten. In de praktijk zal dit laatste ook niet gebeuren want dat zou niet werkbaar zijn voor de investeerders en zullen ze er nooit aan beginnen.

Indien er sprake is van een patent heeft de eigenaar ervan (vaak de werkgever van een van de oprichters/aandeelhouders) het patent overdragen aan de onderneming. Dit laatste is cruciaal. Als de onderneming (het project) geen eigenaar is van de benodigde kennis en niet vrijelijk over het idee kan beschikken (lees: er is een patent en dat is overgedragen aan de onderneming) zullen investeerders niet geïnteresseerd zijn. Lees hier verder over het oprichten van een BV.

Veilig investeren bestaat niet maar een investeerder wil wel zoveel mogelijk zekerheid

Professionele investeerders zijn de moeilijkste test voor een idee of project. Focus daarom op de investeerder en denk zoals een investeerder. Zelfs als je ervan overtuigd bent dat je geen investeerder nodig hebt is het goed om vanuit dat perspectief naar je onderneming te kijken. Je wilt immers dat je project succesvol wordt en dat het over vijf jaar nog bestaat.

Een investeerder is niet tevreden met een simpele beschrijving van je business idee. Hij of zij wil precies weten hoeveel geld er per maand in zal moeten, waar het aan besteedt gaat worden en wanneer er winst gemaakt gaat worden met het idee, hoeveel er dan verdiend gaat worden, wanneer de betrokkenheid van de investeerder eindigt en hoe ze het geld terug gaan krijgen. Winst maken op hun investering is altijd de reden waarom een investeerder meedoet in een project. Een investeerder wil daarom zoveel mogelijk zekerheid dat het geïnvesteerde kapitaal met winst terugkomt. Anders kan hij of zij beter een ander project kiezen om te investeren. Om het risico voor de investeerder te beperken wordt bijvoorbeeld vaak als eis gesteld dat:

  1. iemand zich verantwoordelijk voelt voor het project (een directeur). Deze krijgt een bonus in de vorm van extra aandelen als een van tevoren vastgelegde milestone of deal wordt bereikt. Wat ook regelmatig voorkomt is een directeur of manager die met het kapitaal wordt "meegeleverd" door de investeerder. Deze ervaren ondernemer/manager gaat dus op jouw stoel zitten en bepaalt wat er gebeurt. Het is de vraag of je dit accepteert en als je er al mee akkoord gaat moet je wel goed met de zetbaas van de investeerder door één deur kunnen.
  2. alle voor het project cruciale teamleden ook zelf geld hebben geïnvesteerd in het project en dus niet alleen tijd. Dit zorgt voor serieuze betrokkenheid en maakt deelname aan het project minder vrijblijvend.
  3. het geïnvesteerde geld ook daadwerkelijk wordt besteedt aan het project. Daarvoor wordt het geld in gedeeltes vrijgegeven en komt het volgende deel vrij wanneer een bepaalde milestone is behaald.
  4. de kennis die in het project gebruikt wordt ook daadwerkelijk gebruikt mag worden om er geld mee te verdienen. Daarom is het belangrijk dat de kennis in de vorm van een patent eigendom is van de BV (of een exclusieve licentie).
  5. .....................wat zou je zelf bedenken aan eisen voordat je pakweg 1 miljoen Euro, die je zelf met veel moeite hebt verdiend, meegeeft aan een aardig persoon met een goed idee?

Kortom, investeerders willen zoveel mogelijk verdienen met een zo laag mogelijk risico. Daar is op zich niks mis mee want dat is precies wat jij ook wil. Het is dus de kunst (en essentieel) om afspraken te maken waar je je allebei goed bij voelt.