Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Vreemd vermogen voor de financiering van je startup

Vreemd vermogen voor de bedrijfsfinanciering van een startup bestaat uit geleend geld, met andere woorden, dit is geld dat moet worden terugbetaald. Vreemd vermogen aantrekken betekent dat je geld leent om je nieuwe bedrijf te financieren. Het is daarbij gebruikelijk dat in vaste termijnen telkens een vooraf afgesproken deel van de lening wordt terug betaald. Ook de hoogte van deze aflossing (die bijvoorbeeld maandelijks moet plaatsvinden) wordt vooraf afgesproken en vastgeld in een contract. Daarnaast, of beter gezegd, daar bovenop moet voor het gebruik van het geleende geld rente worden betaald, dit is het rentedeel van de lening. Denk hierbij aan de slogan "geld lenen kost geld".

Vreemd vermogen aantrekken voor de financiering van je bedrijf

Voor de financiering van je eigen bedrijf kun je gebruik maken van eigen vermogen of vreemd vermogen. Lees op een andere pagina over het aantrekken van eigen vermogen voor de financiering van een startup hier gaan we in op vreemd vermogen voor de financiering van je startup. De meest voor de hand liggende verstrekker van vreemd vermogen is natuurlijk de bank maar het is ook goed mogelijk om van familieleden en vrienden te lenen. Vaak gebeurt dit ook omdat het als startende ondernemer in deze tijden niet meevalt om geld te lenen van de bank. Als je van familie leent maak dan wel goede afspraken om ruzie te voorkomen. Soms zijn er ook lokale fondsen waar je gebruik van kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan je gemeente als je wilt starten vanuit een uitkeringspositie. Ook lenen regionale ontwikkelingsmaatschappijen soms geld aan startende ondernemers. Wees er alert op dat de rentepercentages nogal kunnen verschillen en het kan zeker de moeite lonen om te onderhandelen. Neem nooit zo maar genoegen met het eerste aanbod van je bank. En een echte onderhandelaar probeert de verschillende aanbieders tegen elkaar uit te spelen maar dat moet je wel durven en bovendien moet je dan ook eerst de interesse hebben gewekt van meerdere partijen!

Vreemd vermogen voor de financiering van je bedrijf kent voordelen en nadelen

vreemd vermogen aantrekken Het voordeel van het financieren van je bedrijf met vreemd vermogen is dat de rentepercentages altijd lager (behoren te) liggen dan de winstuitkering die je aan aandeelhouders moet betalen. Aandeelhouders hebben ook heel andere rechten dan een partij die geld geleend heeft. Zo heeft een bank die financiering verzorgt in de vorm van een lening in principe geen zeggenschap over je bedrijf. Wel is het zo dat in de voorwaarden zal staan dat zij mogen ingrijpen als je de rente en aflossing niet kunt betalen. Als je geld leent van, bijvoorbeeld je schoonvader, zou je dit ook zo moeten afspreken. Hij leent jou geld maar bemoeit zich dan niet met de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit is natuurlijk anders als hij ook een functie heeft in je bedrijf. Soms bedingt een financier van vreemd vermogen nog expliciet andere bepaalde voorwaarden. Natuurlijk heeft financiering met vreemd vermogen ook nadelen. Je hebt altijd te maken met vaste rentekosten ook al hoef je niet direct af te lossen. Deze rentekosten zal je ook moeten betalen als er (nog) geen winst wordt gemaakt.

Vreemd vermogen en vreemde voorwaarden

Let altijd goed op dat een partij die mogelijk geïnteresseerd is in jouw ideeën je geen vreemde en ongunstige voorwaarden probeert op te leggen. Bijvoorbeeld de financier geeft een subsidie die moet worden afgelost en waarover je een hoge rente moet betalen. Bovendien wil deze partij ook nog aandelen. Het komt voor en de schrijver van dit verhaal heeft het zelf meegemaakt! Bedenk dat subsidie in principe niet hoeft te worden terugbetaald en dat een rentedragende lening (vreemd vermogen) je geen aandelen hoeft te kosten.

Vond je dit een nuttig artikel? Deel het via de "Tweet knop" hieronder.