Borgstellingskrediet | Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB)

Lening van de bank gaat moeizaam? Met een borgstellingskrediet stelt de Nederlandse Staat zich garant

Financiering
borgstellingskrediet

Als startend bedrijf met een uitvinding of een goed idee is het erg lastig (en misschien zelfs wel onmogelijk) om via de bank in aanmerking te komen voor bedrijfsfinanciering van je startup. Een bank wil immers altijd zekerheden in de vorm van voldoende eigen middelen of een onderpand van voldoende waarde. De bank wil misschien wel een krediet verlenen aan een starter wanneer de overheid garant staat en zo het onderpand vergroot. En dit is precies waar de regeling Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB) voor is bedoeld. Deze regeling bestaat al een tijdje en heette voorheen Besluit Borgstelling MKB-Kredieten (BBMKB) maar die benaming wordt niet meer gebruikt. Nu heet de regeling kortweg borgstellingskrediet en officieel dus de Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB) garantieregeling.

De regeling borgstellingskrediet

Eerst even dit: de extra steun voor het bedrijfsleven vanwege de cornapandemie (de coronafinancieringsregeling met staatsgarantie BMKB-C genoemd) eindigt per 31 december 2021. Het kabinet kondigde op 14 december 2021 aan dat zij van plan is de regeling in de loop van het 1e kwartaal van 2022 weer open te stellen en beschikbaar te houden tot en met het 2e kwartaal van 2022. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het precies gaat worden in 2022.

De regeling borgstellingskrediet houdt in dat de bank aan de ondernemer geld leent en dat de Nederlandse overheid, of een overheidsorgaan, zich garant stelt voor de betaling van de overeengekomen aflossing en rente. Deze garantie wordt ook wel de kredietgarantie genoemd. Deze regeling kan dus helpen wanneer de bank niet zonder meer een krediet verstrekt maar dat eventueel wel wil doen wanneer er extra garanties zijn. Er kan overigens alleen van de regeling Borgstellingskrediet gebruik worden gemaakt wanneer de lening niet op een andere wijze verkregen kan worden.

Een borgstellingskrediet moet bij de bank worden aangevraagd en de bank beslist ook of, en onder welke voorwaarden, er een borgstellingskrediet wordt verstrekt De overheid neemt dus niet de uiteindelijke beslissing. De hoeveelheid geld die je op basis van de BMKB kunt lenen hangt onder meer af van de hoogte van het kredietbedrag dat de bank nog voor eigen risico wil verstrekken. De bank kan zich hierbij ook laten adviseren door een onafhankelijke partij. Het maximale borgstellingbedrag dat kan worden geleend wisselde nogal eens en is nu weer in het kader van extra "coronaondersteuning" verhoogd. Dit is gedaan om het Nederlandse bedrijfsleven een extra steuntje in de rug te geven. Het was 1 miljoen euro en wordt nu 1,5 miljoen euro. Hierbij staat de overheid borg voor 90%. Voorlopig geldt deze verhoging tot 31 december 2021.

Er zijn verschillende banken die aan de regeling meedoen. Dus wanneer een bepaalde bank niet meegaat met je voorstel kan het zijn dat een andere bank het wel doet. Shoppen dus. Maar als startende ondernemer was je waarschijnlijk toch al aan het banken vergelijken. Daarbij is het zo dat ook de bank een zekere limiet heeft voor de hoeveelheid krediet dat op deze wijze verstrekt mag worden. Het kan dus zijn dat je daarom bij een andere bank moet aankloppen. Banken die participeren in de BMKB regeling zijn ABN AMRO, Deutsche Bank Nederland, ING-bank, Rabobank, Triodos en Van Lanschot Bankiers. Op de BES-eilanden zijn dat Girobank NV, MCB bank (Maduro bank) en RBTT Bank NV. Daarnaast participeert de organisatie Qredits in de BMKB regeling.

Voorwaarden voor een Borgstellingskrediet

Om via de BMKB regeling in aanmerking te komen voor een Borgstellingskrediet gelden de volgende voorwaarden

 • BMKB geldt alleen voor MKB bedrijven
 • Het maakt niet uit of je een BV hebt of een eenmanszaak welke geen rechtspersoon is
 • Het MKB bedrijf is in Nederland of op Bonaire, St. Eustatius of Saba gevestigd en de bedrijfsactiviteiten vinden voornamelijk daar plaats
 • De onderneming heeft maximaal 250 werknemers (FTE)
 • De jaaromzet bedraag niet meer dan 50 miljoen euro of het balanstotaal is niet meer dan 43 miljoen euro
 • De looptijd van de garantie is maximaal 6 jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Als het krediet bedoeld is om te investeren in een gebouw of een schip, dan geldt een periode van 12 jaar. En als de lening wordt gebruikt om een pand te financieren dat gebruikt wordt voor zowel wonen als werken, dient minstens 50% van het pand bestemd te zijn voor zakelijk gebruik
 • Uiterlijk 6 maanden na ondertekening van de overeenkomst moet je beginnen met aflossen en afhankelijk van het type borgstelling en onderneming is het ook mogelijk om de lening voor een bepaalde duur op te schorten

Voor de BMKB regeling komen niet in aanmerking

 • Ondernemers die een vrij beroep uitoefenen in de medische sector en die vallen onder de Wet Tarieven Gezondheidszorg
 • Ondernemers waarvan de toetreding tot de markt in belangrijke mate wordt bepaald door de overheid. Dit geldt onder meer voor advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en dierenartsen
 • Ondernemers die hun geld voor meer dan 50% verdienen in de land- en tuinbouw, de vee- of visteelt, de visserij, met de teelt van vee- en visvoer. Dit geldt ook voor bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijven en bedrijven die zich bezighouden met het financieren van één of meer andere ondernemingen
 • Ondernemers die de lening willen gebruiken voor verwerving, vervreemding, ontwikkeling, het beheer of de exploitatie van onroerend goed

Borgstellingskrediet en de maximale omvang voor startups

Als je gebruik maakt van de "gewone" regeling borgstelling MKB kredieten (BMKB) staat de overheid maximaal garant voor 1 miljoen euro om het tekort aan zekerheden voor de bank op te heffen. Wanneer je starter bent kan er maximaal 266.667 euro van de bank geleend worden en in dat geval staat de overheid borg voor 90% (dit was 67,5% voor corona). Natuurlijk kan het zo zijn dat je financieringsbehoefte als starter groter is dan de genoemde 266.667 euro. In geval kun je naast de starterslening gebruik maken van de gewone borgstellingsregeling die voor niet-starters geldt.

Borgstellingskrediet voor starters en de looptijd

Ook voor een starter geldt dat de looptijd van de borgstelling maximaal 6 jaar is vanaf de datum van de eerste aflossing. Deze eerste aflossing moet uiterlijk 6 maanden na ondertekening van de kredietovereenkomst plaats vinden. Als de lening is bedoeld om te investeren in een gebouw of een schip, geldt er een looptijd van 12 jaar, gerekend vanaf de datum van de eerste aflossing. Als de lening wordt gebruikt voor de financiering van een woon/werk-pand moet minstens 50% van de ruimte bestemd zijn voor het zakelijk gebruik. En als starter is het mogelijk om - uiteraard in overleg met je bank - de lening voor 3 keer op te schorten. Een opschorting mag dan maximaal 4 kwartalen aaneengesloten duren.

Borgstellingskrediet voor innovatieve ondernemers

Ondernemers en startende ondernemers die aan een technologische innovatie werken kunnen op grond van de wet bevordering speur en ontwikkelingswerk (WBSO) een zogenaamde S&O-verklaring (Speur- & Ontwikkelingswerk) aanvragen. De WBSO wordt elders op deze site uitgelegd. Met een dergelijke verklaring kom je in aanmerking voor een aantal fiscale voordelen. Daarnaast gelden er voor innovatieve ondernemers met een S&O verklaring wat andere voorwaarden wanneer ze gebruik maken van de borgstellingsregeling. In dat geval bedraag het krediet maximaal 1,5 miljoen euro waarbij de overheid borg staat voor 60% van de lening. In het geval van de innovatieve ondernemer mag de looptijd maximaal 12 jaar bedragen, vanaf de datum waarop de kredietovereenkomst is getekend. Voor de aflossing geldt dat je uiterlijk op de eerste dag van het veertiende kwartaal, nadat overeenkomst is getekend, moet beginnen met het aflossen van de lening. Dat is dus 3,5 jaar!. Bovendien is het dan mogelijk om de lening nog maximaal 2 keer op te schorten waarbij elke opschorting niet langer dan 4 aaneengesloten kwartalen mag duren.

Op de website voor ondernemend Nederland (RVO, het vroegere van Agentschap NL), op de pagina over de extra mogelijkheden voor een lening voor een startende ondernemer en een innovatieve ondernemer kun alles nog eens nalezen.