Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Ondernemer voor de Belastingdienst?

Elke ondernemer krijgt te maken met de belastingdienst. Maar waar ligt de grens? Wanneer ben je nu eigenlijk ondernemer voor de belastingdienst en moet je dus belasting betalen over je inkomsten? Een ondernemer is volgens de wet iemand die zelfstandig, dus zonder dat er sprake is van een hiërarchische arbeidsverhouding, opdrachten uitvoert voor eigen rekening en risico en voor meerdere opdrachtgevers (minstens drie per jaar). Dat is een prachtige omschrijving voor iemand die geen baas heeft die opdrachten aan je geeft en regelmatig geld overmaakt. Maar je ondernemer voelen is iets anders dan ook als ondernemer gezien worden door de belasting. Zo hanteert de belastingdienst een aantal criteria om te bepalen of iemand ook ondernemer is voor de belasting.

Volgens de belastingdienst lopen ondernemers risico

Een belangrijk element bij het ondernemerschap is risico. Als je het risico loopt om niet betaald te krijgen voor je producten of diensten of je geld en je goede naam te verliezen ben je volgens de belastingdienst een ondernemer. Afgezien van het feit hoe de wet naar ondernemers kijkt zet het lijstje van de belastingdienst ook een aardig beeld neer van het drijven van een onderneming. De belastingdienst kijkt bijvoorbeeld naar:

  • Wordt er winst gemaakt en zo ja, hoeveel? Een paar tientjes winst op jaarbasis duidt niet op een serieuze onderneming. Dat lijkt meer op een hobby.
  • Kun je echt zelfstandig beslissingen nemen? Of is er iemand anders die bepaalt wat je moet doen en hoe je het doet? Dan is er sprake van een hiërarchische arbeidsverhouding en heb je dus een baas.
  • Hoeveel tijd steek je in je onderneming? Als je er heel veel tijd in steekt maar het levert niets op dan is het geen onderneming. Aan de andere kant moet je er ook voldoende tijd aan besteden om je zelfstandig ondernemer te mogen noemen. Deze regel hanteert de belastingdienst omdat er aan het ondernemerschap ook bepaalde voordelen zitten. Immers, een zelfstandig ondernemer die belasting betaald mag ook gebruik maken van bepaalde aftrekposten die alleen gelden voor ondernemers. Daarom geldt dat je moet voldoen aan het zogenaamde urencriterium. Dit houdt in dat je minimaal 1225 uur op jaarbasis aan je onderneming moet besten. Dit wordt het urencriterium ZZP genoemd.
  • Maak je ook reclame en treedt je naar buiten als ondernemer? Omdat je als ondernemer afhankelijk bent van opdrachtgevers of klanten is het logisch dat je jezelf kenbaar maakt als ondernemer. Heb je een website en bijvoorbeeld eigen briefpapier en visitekaartjes?

Zo zijn er nog een aantal regels. De complete lijst wordt opgesomd op de site van de belastingdienst

Wie is er eigenlijk veraantwoordelijk - en dus aansprakelijk voor - dat er belasting betaald wordt? Belangrijke begrippen bij het ondernemerschap zijn de aansprakelijkheid en de belastingplicht. De gekozen rechtsvorm bepaalt wie de rechtspersoon zal zijn die eigenaar is van de onderneming. Deze eigenaar is aansprakelijk en is belastingplichtig voor de winst uit de onderneming. De rechtspersoon kun je zelf zijn (zoals bij een eenmanszaak) maar dat kan ook de onderneming zijn (zoals in een besloten vennootschap). Wanneer er sprake is van het oprichten van een onderneming op basis van een innovatief product of een nieuwe dienst zal er meestal gekozen worden voor een BV. Dit komt omdat er met de ontwikkeling van een nieuw product meestal nogal wat kapitaal benodigd is en er dus door de oprichters van de onderneming ook meer risico wordt gelopen.

Verder is het nog belangrijk om te weten dat het mogelijk is om voor de inkomstenbelasting niet als ondernemer gezien te worden en voor de BTW (omzetbelasting) juist weer wel. Daarvoor gelden namenlijk weer andere regels. Leuker kunnen we het niet maken.....Lees hier meer info over Belastingdienst, BTW en BTW afdragen.