Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

VAR verklaring aanvragen

Tot voor kort was het zo dat als je als zelfstandig ondernemer zonder personeel regelmatig werk uitvoert voor klanten het dan verstandig was om een var verklaring aan te vragen. Dat was helemaal het geval als je regelmatig voor dezelfde klant werkt. Als ondernemer heb je sowieso veel te maken met de belastingdienst en je wilt de onderlinge verhouding graag zo aangenaam mogelijk houden. Daarin kon een var verklaring een belangrijke rol spelen. Een var verklaring aanvragen voor het volgend jaar was elk jaar mogelijk vanaf 1 september maar vanaf nu is dat niet meer nodig. Per 1 mei 2016 wordt deze door de zogenaamde modelcontracten. De tekst hieronder is nog wel informatief maar dus dus niet meer geldig!

En als regelmatige klant van de belastingdienst met een VAR was het ook mogelijk dat de verklaring je automatisch werd toegezonden. In 2014 en 2015 gaat er het nodige veranderen rondom de var verklaring (er komt nieuwe wet- en regelgeving) en daarom is het misschien niet nodig om voor 2015 een nieuwe verklaring aan te vragen. Als er niets verandert in je werkomstandigheden en voorwaarden dan mag je de var verklaring voor 2014 ook gebruiken in 2015 totdat de nieuwe wetgeving van kracht wordt. Op de var verklaring van 2014 staat overigens nog wel de standaard tekst dat deze maar 1 kalenderjaar geldig is maar dat geldt nu dus even niet.

var verklaring aanvragen kan eenvoudig met een formulier

Je kunt een var verklaring aanvragen op twee manieren. Ten eerste met het formulier "Verklaring Arbeidsrelatie". Dit formulier kan online worden ingevuld, ondertekend met je DigiD en verstuurd. Immers, leuker kunnen ze het niet maken maar wel gemakkelijker....... En daarom is het ook nog mogelijk om een papieren formulier te downloaden, in te vullen en te versturen. Het papieren formulier aanvragen kan hier. En even voor de volledigheid: je kunt geen var verklaring aanvragen voor een voorgaand kalenderjaar. De belastingdienst beoordeelt je aanvraag aan de hand van de gegevens die je hebt ingevuld. Daarbij is het mogelijk dat ze je om meer informatie gaan vragen. Meestal gaat het echter vrij snel en krijg je het formulier binnen een week in de bus maar uiterlijk kan dit tot 8 weken duren.

var verklaring aanvragen en een controle

Het is ook mogelijk dat de belastingdienst jouw opdrachtgever controleert op het afdragen van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. Daarbij wordt voor elk persoon die voor het bedrijf werkt, of heeft gewerkt, gekeken naar de wijze waarop deze persoon is verbonden aan het bedrijf. Is er sprake van arbeid, loon en werkgeversgezag? En is de belastingdienst van mening dat in dat geval er sprake is van een werkgever en een werknemer? Dan wordt deze persoon met terugwerkende kracht beschouwt als werknemer en zouden er dus eigenlijk zowel loonbelasting als premies moet zijn afgedragen. Als dit niet het geval is omdat de opdrachtnemer met een var verklaring kan zwaaien wordt deze per direct ongeldig verklaart en ben je ook per direct je opdracht kwijt. En als de belastingdienst van ook nog mening is dat er sprake is van opzettelijk misbruik of zelfs fraude dan kan dit leiden tot naheffingen en boetes. Wie die heffingen en boetes moet betalen (jijzelf of je opdrachtgever) hangt dan af van de situatie.

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat de belastingdienst jouw administratie gaat controleren en als men dan van mening is dat er sprake is van een arbeidsrelatie met je opdrachtgever, in plaats van een opdrachtgever opdrachtnemer relatie, heb je een probleem. Dan komen de feitelijke werkzaamheden niet overeen met wat je hebt ingevuld bij het aanvragen van de var verklaring. Ook dan kan het gebeuren dat je per direct moet stoppen met je opdracht en kunnen er bij opzet en fraude boetes worden opgelegd. Daarnaast kan de BTW, startersaftrek en andere ondernemersvoordelen worden teruggevorderd. Immers, je dacht wel dat je ondernemer was maar de belastingdienst denkt daar dan anders over.