Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Factuur maken: wat moet er op een factuur staan?

Een van de leukste dingen van het ondernemer zijn is dat je, als het goed is, regelmatig een factuur kunt versturen. Echter, ook als starter heb hier je rekening te houden met de belastingdienst. Deze wil dat er op al je facturen die je aan je klanten stuurt een aantal zaken vermeld staan. Dit heeft er mee te maken dat belastingdienst van een ondernemer eist dat hij of zij de administratie zodanig heeft ingericht dat kan worden gecontroleerd of er wel het juiste bedrag aan belasting is afgedragen. En facturen spelen daar een belangrijke rol in. Als je een factuur gaat maken wat moet er dan zoal op staan? Hieronder volgt het rijtje van gegevens die op al je facturen vermeld moeten worden.

Factuur maken: wat moet er op een factuur staan?

 • Een factuurdatum;
 • Een uniek factuurnummer (dat gaat nogal eens mis);
 • Het KvK-nummer van je bedrijf;
 • Het BTW-nummer van je bedrijf;
 • De datum of de periode dat het werk is verricht;
 • De naam van je bedrijf;
 • Het vestigingsadres van je bedrijf;
 • De contactgegevens van de klant; aan wie is de factuur gericht?
 • De prijs die je in rekening brengt zonder BTW;
 • Het BTW percentage en BTW-bedrag;
 • Het totaalbedrag van Prijs plus BTW.