Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Belastingdienst BTW

De belastingdienst en starters. Leuker kunnen we het niet maken. Wie ondernemer wordt krijgt te maken met de belastingdienst, de BTW (Belasting Toegevoegde Waarde, ook wel omzetbelasting genoemd) en BTW afdragen. En je moet dan regelmatig een BTW aangifte doen. Je brengt een bepaald percentage BTW over je diensten of verkochte goerderen in rekening bij je klanten en het aldus geïnde bedrag draag je vervolgens af aan de belastingdienst. De BTW die je zelf hebt betaald over je zakelijke aankopen mag je daarvan aftrekken. De berekening hiervan verwerk je in de BTW aangifte. Net als bij de inkomstenbelasting bepaalt de belastingdienst ook bij de omzetbelasting of je moet worden gezien als ondernemer en dus BTW in rekening moet brengen en afdragen. Voor beide belastingen gelden verschillende voorwaarden en het kan dus voorkomen dat je voor de inkomstenbelasting wel ondernemer bent en voor de omzetbelasting niet.

De verschillende BTW tarieven

De omzetbelasting kent drie verschillende tarieven. Het tarief dat geldt voor de meeste goederen en diensten bedraagt 21% vanaf 1 oktober 2012. Er zijn andere goederen en diensten die met een tarief van 6% of 0% belast zijn. Hieronder staat een lijstje van goederen en diensten die bij levering belast zijn met een tarief van 6% BTW.

NB! per 1 januari 2019 is het lage BTW tarief van 6% verhoogd naar 9%. Dus voor onderstaand lijstje van goederen en diensten geldt dit verhoogde tarief.

 • Eten en drinken (behalve natuurlijk alcoholhoudende dranken)
 • Agrarische producten en diensten
 • Geneesmiddelen
 • Verkoop en verhuur van boeken, dagbladen en tijdschriften
 • Braille-artikelen voor persoonlijk gebruik door blinden
 • Personenvervoer
 • Verhuur van vakantiewoningen en kampeerplaatsen
 • Als je een kapsalon begint
 • Herstellen van kleding, schoenen en fietsen
 • Schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar
 • Schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen
 • Isolatiewerkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar
 • Het runnen van een Zwembad of badhuis, inclusief sauna
 • Het geven van gelegenheid tot sportbeoefening in een sportaccommodatie

Het 0% tarief geldt voor ondernemers die zaken doen met het buitenland, dat wil zeggen ondernemers die leveren aan buitenlandse collega ondernemers. Er bestaat ook een vrijstelling van BTW. Dit geldt ondermeer voor medische diensten, onderwijs en financiële dienstverlening. Wanneer je denkt voor vrijstelling in aanmerking te komen moet je die zelf aanvragen bij de belastingdienst.

Belastingdienst, BTW, boekhouding, aangifte en afdracht

Het is belangrijk om ook voor de BTW een goede boekhouding bij te houden om dat uit je administratie moet blijken hoeveel BTW je moet afdragen. Hou daarom overzichten bij van de verstuurde en ontvangen facturen. Ook moeten goederen en diensten met verschillende tarieven apart worden geregistreerd. Afhankelijk van het soort bedrijf en de hoogte van de omzet moet je per maand, kwartaal of per jaar aangifte doen van de door jou betaalde- en ontvangen BTW. Daarbij hoort dan ook dat je het restbedrag van de ontvangen minus de betaalde BTW overmaakt naar de belastingdienst. Lees hier meer over de aangifte BTW.

De kleineondernemersregeling

Als je een eenmanszaak hebt of een vof en je draagt weinig BTW af kan het zijn dat je in aanmerking komt voor de zogenaamde kleineondernemersregeling. De grens om voor deze regeling in aanmerking te komen is gelegd bij een BTW afdracht van minder dan € 1.883 in een jaar. Dit kan interessant zijn voor starters omdat die in het eerste jaar vaak veel investeren en dus goederen kopen waarvan je de BTW mag verrekenen met je gefactureerde BTW. Het restbedrag kan op jaarbasis zo onder het drempelbedrag van € 1.883 komen te liggen. Op de website van de Belastingdienst kun je meer informatie vinden over de kleineondernemersregeling.

Het BTW-Nummer

Elke Nederlandse ondernemer heeft een btw-identificatienummer (BTW-nummer). Deze krijg je toegewezen wanneer je je nieuwe onderneming hebt aangemeld bij de belastingdienst. Het BTW-nummer bestaat uit 14 tekens. Het begint met de landcode NL, gevolgd door 9 cijfers van een fiscaal nummer of burgerservicenummer. Als laatste is er nog een toevoeging van B01 t/m B99. Als jou BTW-nummer minder 14 tekens dan kun je het nummer na de landcode aanvullen met nullen. Het BTW-nummer moet je vermelden op al je facturen.