Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Aangifte BTW

Wanneer moet de aangifte BTW worden ingediend? Als startende ondernemer krijg je al snel met belasting en de belastingdienst te maken. Het eerste wat de belastingdienst doet is je een btw nummer toekennen. En de eerste belastingaangifte die je moet doen is vaak de aangifte BTW. Let hier goed op want als je één keer per kwartaal aangifte btw moet indienen zal je binnen een maand na afloop van dat kwartaal je aangifte BTW moeten hebben ingediend en moet het btw bedrag op de rekening van de belastingdienst staan. Als je te laat indient en betaald krijg je een boete!

De aangifte BTW is hetzelfde als de aangifte omzetbelasting maar hoe werkt het?

De btw (belasting toegevoegde waarde) is hetzelfde als de omzetbelasting. Als ondernemer moet je, als een soort onbezoldigd belastingambtenaar, je klanten btw in rekening brengen, het geld innen en dit vervolgens overmaken naar de belastingdienst. Dit doe je door het bedrag dat je in rekening brengt bij je klanten te verhogen met het btw bedrag. Dus als het btw tarief 21% is moet je 0,21 x het factuurbedrag optellen bij het factuurbedrag. Het is overigens verplicht om het btw bedrag apart op je factuur te vermelden. Als je elk kwartaal btw aangifte moet doen moet je binnen een maand na elk kwartaal door middel van de btw aangifte de belastingdienst vertellen hoeveel btw je aldus voor de staat hebt binnengehaald. En je moet het btw bedrag overmaken naar de belastingdienst. Omdat je als ondernemer geen btw hoeft te betalen mag je het bedrag dat je moet overmaken verrekenen met de btw op de facturen en bonnetjes van je eigen uitgaven die je voor de zaak hebt gedaan. Dus als je dat kwartaal veel kosten hebt gemaakt kan dat behoorlijk schelen in het totale bedrag dat je moet overmaken. Let er wel op dat de meeste uitgaven met 21% btw zijn belast maar anderen met 6% of 0%. De optelsom van de btw van al die bonnetjes en facturen mag je dus aftrekken van de btw die je moet overmaken. Dit heet de btw verrekenen. Vaak moeten ondernemers de btw aangifte eens per kwartaal doen, grotere bedrijven meestal eens per maand.

De aangifte BTW. Hoe wil de belastingdienst het hebben?

Als starter stuurt de belastingdienst je als eerste een brief met je btw nummer. Deze moet je op al je facturen vermelden (evenals je nummer van de Kamer van Koophandel). Daarna krijg je een brief met een inlogcode en nog een brief later krijg je een wachtwoord. Hiermee kun je op de site van de belastingdienst je btw aangifte indienen. Naast de aangifte moet je ervoor zorgen dat het bedrag dat je moet betalen op tijd overmaakt naar de belastingdienst. Je krijgt hiervoor geen aparte aanslag maar het gaat als volgt: ongeveer een maand voordat je moet betalen krijg je een brief met een acceptgiro van de belastingdienst waarmee je het btw bedrag moet overmaken. Dat kan natuurlijk ook elektronisch. Zorg er wel voor dat het bedrag voor het einde van de maand op de rekening van de belastingdienst staat.

Aangifte BTW te laat? Dan volgt een boete!

Het indienen van de btw aangifte luistert behoorlijk nauw. Als je een dag te laat bent het indienen van de aangifte en met betalen kan de belastingdienst je een boete opleggen, de zogenaamde verzuimboete. Deze boete bedraagt de eerste keer € 61,- maar na een aantal keren te laat btw aangifte doen en de btw betalen kan deze boete oplopen tot maximaal € 4920,-!