BTW aangifte doen en BTW afdragen aan de belastingdienst

BTW aangifte en de Belastingdienst: wanneer moet je BTW aangifte doen, BTW afdragen en met welke tarieven moet je rekenen?

Belasting
btw aangifte belastingdienst

De belastingdienst en starters. Leuker kunnen we het niet maken. Wie ondernemer wordt krijgt te maken met de belastingdienst, BTW aangifte doen (Belasting Toegevoegde Waarde, ook wel omzetbelasting genoemd) en BTW afdragen. En je moet dan regelmatig een BTW aangifte doen. Je brengt een bepaald percentage BTW over je diensten of verkochte goerderen in rekening bij je klanten en het aldus geïnde bedrag draag je vervolgens af aan de belastingdienst. De BTW die je zelf hebt betaald over je zakelijke aankopen mag je daarvan aftrekken. De berekening hiervan verwerk je in de BTW aangifte. Net als bij de inkomstenbelasting bepaalt de belastingdienst ook bij de omzetbelasting of je moet worden gezien als ondernemer en dus BTW in rekening moet brengen en afdragen. Voor beide belastingen gelden verschillende voorwaarden en het kan dus voorkomen dat je voor de inkomstenbelasting wel ondernemer bent en voor de omzetbelasting niet.

De verschillende BTW tarieven

De omzetbelasting kent drie verschillende tarieven. Het tarief dat geldt voor de meeste goederen en diensten bedraagt 21% vanaf (alweer) 1 oktober 2012. Er zijn andere goederen en diensten die met een tarief van 6% of 0% belast zijn. Hieronder staat een lijstje van goederen en diensten die bij levering belast zijn met een tarief van 6% BTW.

NB! per 1 januari 2019 is het lage BTW tarief van 6% verhoogd naar 9%. Dus voor onderstaand lijstje van goederen en diensten geldt dit verhoogde tarief.

 • Eten en drinken (behalve natuurlijk alcoholhoudende dranken)
 • Agrarische producten en diensten
 • Geneesmiddelen
 • Verkoop en verhuur van boeken, dagbladen en tijdschriften
 • Braille-artikelen voor persoonlijk gebruik door blinden
 • Personenvervoer
 • Verhuur van vakantiewoningen en kampeerplaatsen
 • Als je een kapsalon begint
 • Herstellen van kleding, schoenen en fietsen
 • Schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar
 • Schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen
 • Isolatiewerkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar
 • Het runnen van een Zwembad of badhuis, inclusief sauna
 • Het geven van gelegenheid tot sportbeoefening in een sportaccommodatie

Het 0% tarief geldt voor ondernemers die zaken doen met het buitenland, dat wil zeggen ondernemers die leveren aan buitenlandse collega ondernemers. Er bestaat ook een vrijstelling van BTW. Dit geldt ondermeer voor medische diensten, onderwijs en financiële dienstverlening. Wanneer je denkt voor vrijstelling in aanmerking te komen moet je die zelf aanvragen bij de belastingdienst.

BTW aangifte, Belastingdienst, boekhouding en afdracht

Het is belangrijk om ook voor de BTW een goede boekhouding bij te houden om dat uit je administratie moet blijken hoeveel BTW je moet afdragen. Hou daarom overzichten bij van de verstuurde en ontvangen facturen. Ook moeten goederen en diensten met verschillende tarieven apart worden geregistreerd. Afhankelijk van het soort bedrijf en de hoogte van de omzet moet je per maand, kwartaal of per jaar aangifte doen van de door jou betaalde- en ontvangen BTW. Daarbij hoort dan ook dat je het restbedrag van de ontvangen minus de betaalde BTW overmaakt naar de belastingdienst.

De kleineondernemersregeling

Als je een eenmanszaak hebt of een vof en je draagt weinig BTW af kan het zijn dat je in aanmerking komt voor de zogenaamde kleineondernemersregeling. De grens om voor deze regeling in aanmerking te komen is gelegd bij een BTW afdracht van minder dan € 1.883 in een jaar. Dit kan interessant zijn voor starters omdat die in het eerste jaar vaak veel investeren en dus goederen kopen waarvan je de BTW mag verrekenen met je gefactureerde BTW. Het restbedrag kan op jaarbasis zo onder het drempelbedrag van € 1.883 komen te liggen. Op de website van de Belastingdienst kun je meer informatie vinden over de kleineondernemersregeling.

Het BTW-Nummer

Eerst krijg je een BTW-nummer. Elke Nederlandse ondernemer heeft een btw-identificatienummer (BTW-nummer). Deze krijg je toegewezen wanneer je je nieuwe onderneming hebt aangemeld bij de belastingdienst. Het BTW-nummer bestaat uit 14 tekens. Het begint met de landcode NL, gevolgd door 9 cijfers van een fiscaal nummer of burgerservicenummer. Als laatste is er nog een toevoeging van B01 t/m B99. Als jou BTW-nummer minder 14 tekens dan kun je het nummer na de landcode aanvullen met nullen. Het BTW-nummer moet je vermelden op al je facturen.

Wanneer moet de aangifte BTW worden ingediend? Als startende ondernemer krijg je al snel met belasting en de belastingdienst te maken. Het eerste wat de belastingdienst doet is je een btw nummer toekennen. En de eerste belastingaangifte die je moet doen is vaak de aangifte BTW. Let hier goed op want als je één keer per kwartaal aangifte btw moet indienen zal je binnen een maand na afloop van dat kwartaal je aangifte BTW moeten hebben ingediend en moet het btw bedrag op de rekening van de belastingdienst staan. Als je te laat indient en betaald krijg je een boete!

De BTW aangifte BTW (is hetzelfde als de aangifte omzetbelasting) maar hoe werkt het?

De btw (belasting toegevoegde waarde) is hetzelfde als de omzetbelasting. Als ondernemer moet je, als een soort onbezoldigd belastingambtenaar, je klanten btw in rekening brengen, het geld innen en dit vervolgens overmaken naar de belastingdienst. Dit doe je door het bedrag dat je in rekening brengt bij je klanten te verhogen met het btw bedrag. Dus als het btw tarief 21% is moet je 0,21 x het factuurbedrag optellen bij het factuurbedrag. Het is overigens verplicht om het btw bedrag apart op je factuur te vermelden. Als je elk kwartaal btw aangifte moet doen moet je binnen een maand na elk kwartaal door middel van de btw aangifte de belastingdienst vertellen hoeveel btw je aldus voor de staat hebt binnengehaald. En je moet het btw bedrag overmaken naar de belastingdienst. Omdat je als ondernemer geen btw hoeft te betalen mag je het bedrag dat je moet overmaken verrekenen met de btw op de facturen en bonnetjes van je eigen uitgaven die je voor de zaak hebt gedaan. Dus als je dat kwartaal veel kosten hebt gemaakt kan dat behoorlijk schelen in het totale bedrag dat je moet overmaken. Let er wel op dat de meeste uitgaven met 21% btw zijn belast maar anderen met 6% of 0%. De optelsom van de btw van al die bonnetjes en facturen mag je dus aftrekken van de btw die je moet overmaken. Dit heet de btw verrekenen. Vaak moeten ondernemers de btw aangifte eens per kwartaal doen, grotere bedrijven meestal eens per maand.

De aangifte BTW. Hoe wil de belastingdienst het hebben?

Als starter stuurt de belastingdienst je als eerste een brief met je btw nummer. Deze moet je op al je facturen vermelden (evenals je nummer van de Kamer van Koophandel). Daarna krijg je een brief met een inlogcode en nog een brief later krijg je een wachtwoord. Hiermee kun je op de site van de belastingdienst je btw aangifte indienen. Naast de aangifte moet je ervoor zorgen dat het bedrag dat je moet betalen op tijd overmaakt naar de belastingdienst. Je krijgt hiervoor geen aparte aanslag maar het gaat als volgt: ongeveer een maand voordat je moet betalen krijg je een brief met een acceptgiro van de belastingdienst waarmee je het btw bedrag moet overmaken. Dat kan natuurlijk ook elektronisch. Zorg er wel voor dat het bedrag voor het einde van de maand op de rekening van de belastingdienst staat.

Aangifte BTW te laat? Dan volgt een boete!

Het indienen van de btw aangifte luistert behoorlijk nauw. Als je een dag te laat bent het indienen van de aangifte en met betalen kan de belastingdienst je een boete opleggen, de zogenaamde verzuimboete. Deze boete bedraagt de eerste keer € 61,- maar na een aantal keren te laat btw aangifte doen en de btw betalen kan deze boete oplopen tot maximaal € 4920,-!