Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Urencriterium ZZP

Ook als starter krijg je te maken met de belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken. Een voorbeeld daarvan is het urencriterium ZZP. Dit kan voor ZZP'ers een behoorlijke worsteling zijn. Volgens het urencriterium moet je als ZZP'er per jaar minimaal 1225 uur per jaar aan je onderneming besteden om voor bepaalde aftrekposten op de inkomstenbelasting in aanmerking te komen. De gedachte hierachter is helder. Alleen echte ZZP ondernemers, dat wil zeggen ondernemers, die van hun activiteiten moeten leven, kunnen voor deze aftrekposten in aanmerking komen. Echter, in de praktijk blijkt dat het urencriterium aanleiding is voor heel veel discussie met de belastingdienst en dat het regelmatig tot rechtszaken komt. Bovendien levert het voor ondernemers veel administratieve rompslomp op. Voor een startende ZZP'er, die maar een deel van het startjaar is ingeschreven als ondernemer, geldt de volledige eis van 1225 uren. Er wordt in dat geval dus niet maar een deel van de uren gevraagd. Er is nog een tweede eis. Het gaat namenlijk niet alleen over de gemaakte uren. Volgens het urencriterium ZZP moet de ZZP'er meer tijd besteden aan zijn onderneming dan aan eventuele dienstbetrekking waar hij of zij ook nog tijd in steekt. Om in dat geval voor onderstaande aftrekposten in aamerking moet je dus minimaal 50% van je tijd aan je bedrijf besteden. Deze tweede eis geldt trouwens weer niet voor startende ondernemers!

Waarom is het urencriterium ZZP voor ZZP'ers zo belangrijk?

Maak niet de fout om het belang van het urencriterium te onderschatten. Wanneer je er aan voldoet kan het namenlijk flink schelen omdat er een aantal belangrijke fiscale faciliteiten zijn waar je alleen recht op hebt wanneer je voldoet aan het urencriterium. Voldoe je aan het urencriterium, dan heb je mogelijk recht op de volgende faciliteiten:

  • De "vaste" aftrek voor zelfstandigen;
  • De startersaftrek; extra aftrek voor beginnende ondernemers
  • De reserve voor de oudedag;
  • De WBSO. Dit is een voor aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;
  • De meewerkaftrek;
  • De MKB-winstvrijstelling
  • De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid