Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Belasting Nieuws

  • 16 oktober 2018. Gisteren heeft de regering bekend gemaakt dat de dividendbelasting toch niet zal worden afgeschaft. Het is nog niet helemaal duidelijk maar zoals het nu gepresenteerd wordt komt het geld ten goede aan het bedrijfsleven en deze keer niet alleen voor de grote internationale bedrijven maar ook voor het mkb. Voorlopig wordt er vooral gegoocheld met percentages vpb. Het wachten is op een brief met de inhoud van van het pakket maatregelen.
  • Oktober 2016. Eerder hadden verschillende bronnen al gemeld dat opdrachtgevers na invoering van de wet DBA erg terughoudend geworden zijn met het gunnen van opdrachten aan ZZP'ers. Dit wordt nu ook bevestigd in een rapport van de ABN AMRO waarin een afvlakkende groei van het aantal ZZP'ers als gevolg van de wet DBA wordt opgetekend.
  • Oktober 2016. De tweede kamer heeft de afgelopen week met staatssecretaris Wiebes gedebatteerd over de evaluatie van de wet-DBA en hoe deze uitpakt voor zzp'ers. Deze wet was van kracht geworden om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Het blijkt dat er minstens 47000 zzp'ers door de nieuwe wet opdrachten zijn kwijtgeraakt en de belastingdienst een grote achterstand heeft met het beoordelen van de contracten.....Maar er komt wel een meldpunt!
  • De kogel is door de kerk: ook de eerste kamer heeft er mee ingestemd dat per 1 mei 2016 de var verklaring wordt vervangen door het modelcontract. Toch lijkt het er op dat de discussie hierover nog niet voorbij is want er is nog veel onzekerheid over wat dit precies gaat betekenen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.
  • Staatsecretaris Wiebes van FinanciĆ«n heeft al weer een nieuw plan dat de VAR-verklaring moet gaan vervangen. Op het eerst ontwikkelde alternatief (de BGL) kwam zoveel kritiek uit het veld dat het naar de prullenmand is verwezen. Aan het nieuwe plan, waarbij gewerkt wordt met voorbeeldcontracten, is meegewerkt door verschillende belangengroepen van opdrachtgevers en opdrachtnemers. De opzet van dit alles is om de constructies met zogenaamde schijnzelfstandigheid tegen te gaan.
  • Staatsecretaris Wiebes van FinanciĆ«n heeft desgevraagd aan de leden van de Tweede Kamer laten weten dat, ondanks geruchten uit het Europese circuit, de innovatiebox niet zal worden afgeschaft. De innovatiebox maakt het mogelijk om winsten die behaald zijn met innovaties tegen een gereduceerd tarief van 5% te laten belasten.
  • De VAR 2014 is langer geldig. Vanwege vertraging bij de invoering van de BGL webmodule is de Var-verklaring van 2014 ook geldig tijdens de eerste maanden van 2015.
  • De VAR gaat verdwijnen en wordt vervangen door de Beschikking Geen Loonheffingen (BGL). De politiek werkt aan wetgeving waarbij de huidige VAR wordt afgeschaft. Met name voor opdrachtgevers van ZZP'ers gaat er het nodige veranderen. Het is nog niet duidelijk wanneer de BGL wordt ingevoerd.
  • De belastingdienst gaat extra controles uitvoeren om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. De fiscus zal bij deze controle de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) van zelfstandigen nog eens extra tegen het licht gaan houden.